Kiovig hộp 1 lọ 50ml

Bảng giá bán thuốc Kiovig hộp 1 lọ 50ml (Nước ngoài). SĐK QLSP-999-17. Sản xuất: Baxalta Belgium Manufacturing SA

Toropi 20 hộp 10 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Toropi 20 hộp 10 vỉ x 10 viên (Nước ngoài). SĐK VN-21353-18. Sản xuất: Torrent Pharmaceuticals Ltd.

Toropi 10 hộp 10 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Toropi 10 hộp 10 vỉ x 10 viên (Nước ngoài). SĐK VN-21352-18. Sản xuất: Torrent Pharmaceuticals Ltd.

Avonza hộp 1 lọ x 30 viên

Bảng giá bán thuốc Avonza hộp 1 lọ x 30 viên (Nước ngoài). SĐK VN3-73-18. Sản xuất: Mylan Laboratories Limited

Mefira Inj. hộp 10 lọ

Bảng giá bán thuốc Mefira Inj. hộp 10 lọ (Nước ngoài). SĐK VN-21637-18. Sản xuất: Hankook Korus Pharm. Co., Ltd.

Creao Inj. hộp 10 lọ

Bảng giá bán thuốc Creao Inj. hộp 10 lọ (Nước ngoài). SĐK VN-21439-18. Sản xuất: BCWorld Pharm. Co.,Ltd.