Hoạt Huyết Dưỡng Não hộp 2 vỉ

Bảng giá bán thuốc Hoạt Huyết Dưỡng Não hộp 2 vỉ (Việt Nam). SĐK VD-27723-17. Sản xuất: Công ty cổ phần dược Lâm Đồng – LADOPHAR

Hoạt Huyết Dưỡng Não hộp 2 vỉ x 20 viên

Bảng giá bán thuốc Hoạt Huyết Dưỡng Não hộp 2 vỉ x 20 viên (Việt Nam). SĐK VD-27269-17. Sản xuất: Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược – Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa

Hoạt Huyết Dưỡng Não hộp 3

Bảng giá bán thuốc Hoạt Huyết Dưỡng Não hộp 3 (Việt Nam). SĐK VD-22572-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Hoạt Huyết Dưỡng Não hộp 1

Bảng giá bán thuốc Hoạt Huyết Dưỡng Não hộp 1 (Việt Nam). SĐK VD-22624-15. Sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco

Hoạt Huyết Dưỡng Não hộp 3 vỉ

Bảng giá bán thuốc Hoạt Huyết Dưỡng Não hộp 3 vỉ (Việt Nam). SĐK VD-17085-12. Sản xuất: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương