Cephalexin 250Mg hộp 12 gói x 1

Bảng giá bán thuốc Cephalexin 250Mg hộp 12 gói x 1 (Việt Nam). SĐK VD-29265-18. Sản xuất: Công ty cổ phần dược S.Pharm

Cephalexin 250Mg hộp 10 gói x 3g

Bảng giá bán thuốc Cephalexin 250Mg hộp 10 gói x 3g (Việt Nam). SĐK VD-29181-18. Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha Bình Dương

Cephalexin 250Mg hộp 12 gói x 2

Bảng giá bán thuốc Cephalexin 250Mg hộp 12 gói x 2 (Việt Nam). SĐK VD-23176-15. Sản xuất: Công ty cổ phần hoá-dược phẩm Mekophar.

Cephalexin 250Mg hộp 12 gói x 3g

Bảng giá bán thuốc Cephalexin 250Mg hộp 12 gói x 3g (Việt Nam). SĐK VD-17357-12. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải

Cephalexin 250Mg hộp 10 gói

Bảng giá bán thuốc Cephalexin 250Mg hộp 10 gói (Việt Nam). SĐK VD-8589-09. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Cephalexin 250Mg hộp 10 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Cephalexin 250Mg hộp 10 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-5988-08. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha.

Cephalexin 250Mg chai 100 viên

Bảng giá bán thuốc Cephalexin 250Mg chai 100 viên (Việt Nam). SĐK VD-14109-11. Sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 150- Công ty Dược & TTBYT Quân đội

Cephalexin 250Mg chai 200 viên

Bảng giá bán thuốc Cephalexin 250Mg chai 200 viên (Việt Nam). SĐK VD-17299-12. Sản xuất: Xí nghiệp dược phẩm 150- Công ty cổ phần Armephaco

Cephalexin 250Mg hộp 24 gói 2

Bảng giá bán thuốc Cephalexin 250Mg hộp 24 gói 2 (Việt Nam). SĐK VD-17300-12. Sản xuất: Xí nghiệp dược phẩm 150- Công ty cổ phần Armephaco