Magnesi B6 hộp 10 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Magnesi B6 hộp 10 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-11141-10. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Sao Kim

Magnesi-B6 hộp 5 vỉ

Bảng giá bán thuốc Magnesi-B6 hộp 5 vỉ (Việt Nam). SĐK VD-23583-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà

Magnesi – B6 hộp 5 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Magnesi – B6 hộp 5 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-16047-11. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm trung ương VIDIPHA

Magnesi-B6 hộp 4 vỉ x 5 ống 10 ml

Bảng giá bán thuốc Magnesi-B6 hộp 4 vỉ x 5 ống 10 ml (Việt Nam). SĐK VD-21297-14. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Magnesi – B6 hộp 3 vỉ

Bảng giá bán thuốc Magnesi – B6 hộp 3 vỉ (Việt Nam). SĐK VD-17147-12. Sản xuất: Công ty cổ phần sản xuất – thương mại Dược phẩm Đông Nam

Magnesi B6 hộp 5 vỉ

Bảng giá bán thuốc Magnesi B6 hộp 5 vỉ (Việt Nam). SĐK VD-15492-11. Sản xuất: Công ty cổ phần dược TW Medipharco – Tenamyd

Magnesi B6 hộp/10 vỉ x 10v

Bảng giá bán thuốc Magnesi B6 hộp/10 vỉ x 10v (Việt Nam). SĐK VD-12296-10. Sản xuất: Công ty CPDP Imexpharm

Magnesi-B6 vỉ 10 viên

Bảng giá bán thuốc Magnesi-B6 vỉ 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-8072-09. Sản xuất: Công ty CPDP Trường Thọ

Magnesi- B6 100 hộp x 60 viên

Bảng giá bán thuốc Magnesi- B6 100 hộp x 60 viên (Việt Nam). SĐK VD-12272-10. Sản xuất: Công ty CPDP Hà Nội

Magnesi-B6 hộp 10 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Magnesi-B6 hộp 10 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-2706-07. Sản xuất: Công ty CP sản xuất-thương mại DP Đông Nam