Partamol hộp 4 vỉ x 4 viên

Bảng giá bán thuốc Partamol hộp 4 vỉ x 4 viên (Việt Nam). SĐK VD-11974-10. Sản xuất: Công ty liên doanh TNHH Stada Việt Nam

Partamol hộp 10 gói 1g

Bảng giá bán thuốc Partamol hộp 10 gói 1g (Việt Nam). SĐK VD-18852-13. Sản xuất: Công ty TNHH LD Stada – Việt Nam

Partamol 500 viên/ chai

Bảng giá bán thuốc Partamol 500 viên/ chai (Việt Nam). SĐK VD-4099-07. Sản xuất: Công ty TNHH Liên doanh Stada Việt Nam

Partamol 4 vỉ x 4 viên

Bảng giá bán thuốc Partamol 4 vỉ x 4 viên (Việt Nam). SĐK VD-5245-08. Sản xuất: Công ty TNHH Liên doanh Stada Việt Nam

Partamol 2 ống x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Partamol 2 ống x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-5245-08. Sản xuất: Công ty TNHH Liên doanh Stada Việt Nam

Partamol 20 viên/ ống

Bảng giá bán thuốc Partamol 20 viên/ ống (Việt Nam). SĐK VD-5245-08. Sản xuất: Công ty TNHH Liên doanh Stada Việt Nam

Partamol 30 ml/ chai

Bảng giá bán thuốc Partamol 30 ml/ chai (Việt Nam). SĐK VD-10768-10. Sản xuất: Công ty TNHH Liên doanh Stada Việt Nam

Partamol 60 ml/ chai

Bảng giá bán thuốc Partamol 60 ml/ chai (Việt Nam). SĐK VD-10768-10. Sản xuất: Công ty TNHH Liên doanh Stada Việt Nam

Partamol 120 ml/ chai

Bảng giá bán thuốc Partamol 120 ml/ chai (Việt Nam). SĐK VD-10768-10. Sản xuất: Công ty TNHH Liên doanh Stada Việt Nam

Partamol 2 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Partamol 2 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-4099-07. Sản xuất: Công ty TNHH Liên doanh Stada Việt Nam

Partamol 10 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Partamol 10 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-4099-07. Sản xuất: Công ty TNHH Liên doanh Stada Việt Nam

Partamol 100 viên/ chai

Bảng giá bán thuốc Partamol 100 viên/ chai (Việt Nam). SĐK VD-4099-07. Sản xuất: Công ty TNHH Liên doanh Stada Việt Nam