Glucosamin chai 60 viên

Bảng giá bán thuốc Glucosamin chai 60 viên (Nước ngoài). SĐK VN-6475-08. Sản xuất: Robinson Pharma INC.

Glucosamin hộp 6 vỉ x 10viên

Bảng giá bán thuốc Glucosamin hộp 6 vỉ x 10viên (Nước ngoài). SĐK VN-10810-10. Sản xuất: Robinson Pharma INC.

Glucosamin hộp10 vỉ x 10 viên nén

Bảng giá bán thuốc Glucosamin hộp10 vỉ x 10 viên nén (Việt Nam). SĐK GC-0086-09. Sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 150- Công ty Dược & TTBYT Quân đội

Glucosamin 150 viên

Bảng giá bán thuốc Glucosamin 150 viên (Việt Nam). SĐK VD-21135-14. Sản xuất: Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

Glucosamin hộp 10 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Glucosamin hộp 10 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-19030-13. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Glucosamin hộp 10 vỉ x 10 viên nang

Bảng giá bán thuốc Glucosamin hộp 10 vỉ x 10 viên nang (Việt Nam). SĐK VD-16176-11. Sản xuất: Xí nghiệp dược phẩm 120-Công ty Dược và TTBYT Quân Đội