Vitamin B1 hộp 1 lọ 100 viên

Bảng giá bán thuốc Vitamin B1 hộp 1 lọ 100 viên (Việt Nam). SĐK VD-31053-18. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

Vitamin B1 lọ nhựa 100 viên

Bảng giá bán thuốc Vitamin B1 lọ nhựa 100 viên (Việt Nam). SĐK VD-28730-18. Sản xuất: Công ty TNHH MTV 120 Armephaco

Vitamin B1 hộp 20 ống

Bảng giá bán thuốc Vitamin B1 hộp 20 ống (Việt Nam). SĐK VD-27248-17. Sản xuất: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Vitamin B1 hộp 100 ống

Bảng giá bán thuốc Vitamin
B1 hộp 100 ống (Việt Nam). SĐK VD-
25834-16. Sản xuất: Công ty
cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Vitamin B1 hộp 100 ống

Bảng giá bán thuốc Vitamin B1 hộp 100 ống (Việt Nam). SĐK VD-
25328-16. Sản xuất: Công ty
cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Vitamin B1 lọ 100 viên nang

Bảng giá bán thuốc Vitamin B1 lọ 100 viên nang (Việt Nam). SĐK VD-25063-16. Sản xuất: Công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam

Vitamin B1 hộp 100 ống x 1ml

Bảng giá bán thuốc Vitamin B1 hộp 100 ống x 1ml (Việt Nam). SĐK VD-25358-16. Sản xuất: Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá

Vitamin B1 lọ 300 viên

Bảng giá bán thuốc Vitamin B1 lọ 300 viên (Việt Nam). SĐK VD-18736-13. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng

Vitamin B1 lọ 2000 viên

Bảng giá bán thuốc Vitamin B1 lọ 2000 viên (Việt Nam). SĐK VD-18736-13. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng

Vitamin B1 lọ 150 viên

Bảng giá bán thuốc Vitamin B1 lọ 150 viên (Việt Nam). SĐK VD-16925-12. Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Vitamin B1 hộp 10 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Vitamin B1 hộp 10 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-19390-13. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà

Vitamin B1 lọ 100 viên

Bảng giá bán thuốc Vitamin B1 lọ 100 viên (Việt Nam). SĐK VD-14255-11. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1

Vitamin B1 lọ 100 viên nén

Bảng giá bán thuốc Vitamin B1 lọ 100 viên nén (Việt Nam). SĐK VD-10870-10. Sản xuất: Xí nghiệp dược phẩm 120- Công ty Dược và TTBYT Quân Đội.

Vitamin B1 hộp 50 ống

Bảng giá bán thuốc Vitamin B1 hộp 50 ống (Việt Nam). SĐK VD-10589-10. Sản xuất: Công ty CP Dược VTYT Hải Dương

Vitamin B1 hộp 10

Bảng giá bán thuốc Vitamin B1 hộp 10 (Việt Nam). SĐK VD-11287-10. Sản xuất: Công ty XNK Y tế Domesco