Paracetamol chai 500 viên

Bảng giá bán thuốc Paracetamol chai 500 viên (Việt Nam). SĐK VD-26065-17. Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Becamex

Paracetamol lọ 200 viên

Bảng giá bán thuốc Paracetamol lọ 200 viên (Việt Nam). SĐK VD-24647-16. Sản xuất: Công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam

Paracetamol lọ 500 viên

Bảng giá bán thuốc Paracetamol lọ 500 viên (Việt Nam). SĐK VD-24043-15. Sản xuất: Công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam

Paracetamol hộp 10 vỉ

Bảng giá bán thuốc Paracetamol hộp 10 vỉ (Việt Nam). SĐK VD-15860-11. Sản xuất: Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex.

Paracetamol chai 100 viên

Bảng giá bán thuốc Paracetamol chai 100 viên (Việt Nam). SĐK VD-19255-13. Sản xuất: Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm

Paracetamol hộp 20 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Paracetamol hộp 20 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-22427-15. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải

Paracetamol lọ 500 viên nén dài

Bảng giá bán thuốc Paracetamol lọ 500 viên nén dài (Việt Nam). SĐK VD-15861-11. Sản xuất: Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex.

Paracetamol hộp 10 vỉ x 10 viên nén

Bảng giá bán thuốc Paracetamol hộp 10 vỉ x 10 viên nén (Việt Nam). SĐK VD-9915-09. Sản xuất: Xí nghiệp dược phẩm 120- Công ty Dược và TTBYT Quân Đội.

Paracetamol hộp 100 viên

Bảng giá bán thuốc Paracetamol hộp 100 viên (Việt Nam). SĐK VD-5168-08. Sản xuất: CTCPDP Tw25