Metronidazol 250Mg hộp 10 vỉ

Bảng giá bán thuốc Metronidazol 250Mg hộp 10 vỉ (Việt Nam). SĐK VD-9895-09. Sản xuất: Công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam

Metronidazol 250Mg t90h/20vỉ/10

Bảng giá bán thuốc Metronidazol 250Mg t90h/20vỉ/10 (Việt Nam). SĐK VD-6027-08. Sản xuất: Công ty CP Dược VTYT Nghệ An

Metronidazol 250Mg hộp 2 vỉ

Bảng giá bán thuốc Metronidazol 250Mg hộp 2 vỉ (Việt Nam). SĐK VD-12589-10. Sản xuất: Công ty XNK Y tế Domesco