Dexamethason hộp 10 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Dexamethason hộp 10 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-29660-18. Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

Dexamethason hộp 10 vỉ x 30 viên

Bảng giá bán thuốc Dexamethason hộp 10 vỉ x 30 viên (Việt Nam). SĐK VD-27697-17. Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Becamex

Dexamethason chai 500 viên

Bảng giá bán thuốc Dexamethason chai 500 viên (Việt Nam). SĐK VD-27696-17. Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Becamex

Dexamethason lọ 500 viên

Bảng giá bán thuốc Dexamethason lọ 500 viên (Việt Nam). SĐK VD-27605-17. Sản xuất: Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam

Dexamethason lọ 200 viên

Bảng giá bán thuốc Dexamethason lọ 200 viên (Việt Nam). SĐK VD-20727-14. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Dexamethason hộp 10 ống x 1 ml

Bảng giá bán thuốc Dexamethason hộp 10 ống x 1 ml (Việt Nam). SĐK VD-25716-16. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Dexamethason hộp 50 vỉ x 30 viên nén

Bảng giá bán thuốc Dexamethason hộp 50 vỉ x 30 viên nén (Việt Nam). SĐK VD-17188-12. Sản xuất: Công ty CP liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l

Dexamethason chai 1000 viên nén

Bảng giá bán thuốc Dexamethason chai 1000 viên nén (Việt Nam). SĐK VD-17188-12. Sản xuất: Công ty CP liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l

Dexamethason hộp 10 ống x 1ml

Bảng giá bán thuốc Dexamethason hộp 10 ống x 1ml (Việt Nam). SĐK VD-25874-16. Sản xuất: Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá

Dexamethason hộp 10 ống

Bảng giá bán thuốc Dexamethason hộp 10 ống (Việt Nam). SĐK VD-25856-16. Sản xuất: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Dexamethason chai 50 viên

Bảng giá bán thuốc Dexamethason chai 50 viên (Việt Nam). SĐK 53-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm

Dexamethason hộp 50 ống x 1ml

Bảng giá bán thuốc Dexamethason hộp 50 ống x 1ml (Việt Nam). SĐK VD-12408-10. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha

Dexamethason hộp 20 vỉ x 20 viên

Bảng giá bán thuốc Dexamethason hộp 20 vỉ x 20 viên (Việt Nam). SĐK VD-6445-08. Sản xuất: Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar

Dexamethason chai 200 viên

Bảng giá bán thuốc Dexamethason chai 200 viên (Việt Nam). SĐK VD-15623-11. Sản xuất: Công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam

Dexamethason chai 500 viên nén

Bảng giá bán thuốc Dexamethason chai 500 viên nén (Việt Nam). SĐK VD-13681-10. Sản xuất: Công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam

Dexamethason hộp 10 vỉ

Bảng giá bán thuốc Dexamethason hộp 10 vỉ (Việt Nam). SĐK VD-2501-07. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược trung ương Medipharco