Omeprazol chai 100 viên

Bảng giá bán thuốc Omeprazol chai 100 viên (Việt Nam). SĐK VD-21140-14. Sản xuất: Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

Omeprazol hộp 3 vỉ x 8 viên

Bảng giá bán thuốc Omeprazol hộp 3 vỉ x 8 viên (Việt Nam). SĐK VD-12156-10. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

Omeprazol hộp 1 chai 50 viên

Bảng giá bán thuốc Omeprazol hộp 1 chai 50 viên (Việt Nam). SĐK VD-17852-12. Sản xuất: Công ty cổ phần dược Hậu Giang

Omeprazol hộp 2 vỉ x 7 viên

Bảng giá bán thuốc Omeprazol hộp 2 vỉ x 7 viên (Việt Nam). SĐK VD-21140-14. Sản xuất: Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

Omeprazol hộp 3 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Omeprazol hộp 3 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-21140-14. Sản xuất: Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

Omeprazol hộp 1lọ x 14 viên nang

Bảng giá bán thuốc Omeprazol hộp 1lọ x 14 viên nang (Việt Nam). SĐK VD-9645-09. Sản xuất: Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex.

Omeprazol hộp 1 lọ x 14 viên nang

Bảng giá bán thuốc Omeprazol hộp 1 lọ x 14 viên nang (Việt Nam). SĐK VD-9914-09. Sản xuất: Xí nghiệp dược phẩm 120- Công ty Dược và TTBYT Quân Đội.

Omeprazol hộp 3

Bảng giá bán thuốc Omeprazol hộp 3 (Việt Nam). SĐK VD-4463-07. Sản xuất: Công ty XNK Y tế Domesco