Dexamethason 0,5Mg lọ/200

Bảng giá bán thuốc Dexamethason 0,5Mg lọ/200 (Việt Nam). SĐK VD-29145-18. Sản xuất: Cty CPDP TIPHARCO

Dexamethason 0,5Mg chai 200 viên

Bảng giá bán thuốc Dexamethason 0,5Mg chai 200 viên (Việt Nam). SĐK GC-259-16. Sản xuất: Cơ sở nhận gia công: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

Dexamethason 0,5Mg chai 500 viên

Bảng giá bán thuốc Dexamethason 0,5Mg chai 500 viên (Việt Nam). SĐK VD-21165-14. Sản xuất: Công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam

Dexamethason 0,5Mg hộp 10 vỉ x 30 viên

Bảng giá bán thuốc Dexamethason 0,5Mg hộp 10 vỉ x 30 viên (Việt Nam). SĐK VD-12409-10. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha

Dexamethason 0,5Mg hộp 10 vỉ x 15 viên

Bảng giá bán thuốc Dexamethason 0,5Mg hộp 10 vỉ x 15 viên (Việt Nam). SĐK VD-16999-12. Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco

Dexamethason 0,5Mg lọ 500 viên nén

Bảng giá bán thuốc Dexamethason 0,5Mg lọ 500 viên nén (Việt Nam). SĐK VD-15113-11. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1

Dexamethason 0,5Mg lọ 100 viên

Bảng giá bán thuốc Dexamethason 0,5Mg lọ 100 viên (Việt Nam). SĐK VD-7090-09. Sản xuất: Công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định