Paracetamol 500Mg chai 200 viên

Bảng giá bán thuốc Paracetamol 500Mg chai 200 viên (Việt Nam). SĐK VD-26672-17. Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Becamex

Paracetamol 500Mg hộp 5 vỉ x 4 viên

Bảng giá bán thuốc Paracetamol 500Mg hộp 5 vỉ x 4 viên (Việt Nam). SĐK VD-29013-18. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Paracetamol 500Mg chai 1200 viên

Bảng giá bán thuốc Paracetamol 500Mg chai 1200 viên (Việt Nam). SĐK VD-25370-16. Sản xuất: Công ty cổ phần hoá-dược phẩm Mekophar.

Paracetamol 500Mg 0

Bảng giá bán thuốc Paracetamol 500Mg 0 (Việt Nam). SĐK VD-24412-16. Sản xuất: Công ty cổ phần hoá-dược phẩm Mekophar.

Paracetamol 500Mg lọ 1000 viên

Bảng giá bán thuốc Paracetamol 500Mg lọ 1000 viên (Việt Nam). SĐK VD-20672-14. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1

Paracetamol 500Mg lọ 1000 viên nén

Bảng giá bán thuốc Paracetamol 500Mg lọ 1000 viên nén (Việt Nam). SĐK VD-5235-08. Sản xuất: Công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định

Paracetamol 500Mg viên

Bảng giá bán thuốc Paracetamol 500Mg viên (Việt Nam). SĐK VD-18251-13. Sản xuất: Cty CP Dược phẩm Bidiphar 1