Kim Tiền Thảo chai 40 viên

Bảng giá bán thuốc Kim Tiền Thảo chai 40 viên (Việt Nam). SĐK VD-23288-15. Sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm Fito Pharma

Kim Tiền Thảo chai 200 ml

Bảng giá bán thuốc Kim Tiền Thảo chai 200 ml (Việt Nam). SĐK VD-23287-15. Sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm Fito Pharma

Kim Tiền Thảo hộp 1 lọ 100 viên

Bảng giá bán thuốc Kim Tiền Thảo hộp 1 lọ 100 viên (Việt Nam). SĐK VD-17637-12. Sản xuất: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Kim Tiền Thảo hộp 1 lọ 60 viên

Bảng giá bán thuốc Kim Tiền Thảo hộp 1 lọ 60 viên (Việt Nam). SĐK VD-21859-14. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh.

Kim Tiền Thảo chai 200ml

Bảng giá bán thuốc Kim Tiền Thảo chai 200ml (Việt Nam). SĐK V1163-H12-10. Sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm Fito Pharma

Kim Tiền Thảo chai 80ml

Bảng giá bán thuốc Kim Tiền Thảo chai 80ml (Việt Nam). SĐK V1163-H12-10. Sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm Fito Pharma

Kim Tiền Thảo viên

Bảng giá bán thuốc Kim Tiền Thảo viên (Việt Nam). SĐK . Sản xuất: Cty CP Dược phẩm Xanh

Kim Tiền Thảo lọ 100 viên

Bảng giá bán thuốc Kim Tiền Thảo lọ 100 viên (Việt Nam). SĐK VNB – 2767 – 05. Sản xuất: Công ty CP Dược VTYT Hải Dương