Oresol hộp 10 gói x 4

Bảng giá bán thuốc Oresol hộp 10 gói x 4 (Việt Nam). SĐK VD-28810-18. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm 2/9 TP HCM

Oresol hộp 100 gói x 27

Bảng giá bán thuốc Oresol hộp 100 gói x 27 (Việt Nam). SĐK VD-29957-18. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar)

Oresol hộp 40 gói x 27

Bảng giá bán thuốc Oresol hộp 40 gói x 27 (Việt Nam). SĐK VD-26360-17. Sản xuất: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Nghệ An

Oresol hộp 20 gói

Bảng giá bán thuốc Oresol hộp 20 gói (Việt Nam). SĐK VD-22362-15. Sản xuất: Công ty TNHH một thành viên Dược Trung ương 3

Oresol gói 27

Bảng giá bán thuốc Oresol gói 27 (Việt Nam). SĐK VD-16352-12. Sản xuất: Công ty cổ phần hoá dược Việt Nam.

Oresol hộp 40 gói x 5

Bảng giá bán thuốc Oresol hộp 40 gói x 5 (Việt Nam). SĐK VD-13042-10. Sản xuất: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Nghệ An

Oresol 0

Bảng giá bán thuốc Oresol 0 (Việt Nam). SĐK VD-13340-10. Sản xuất: Công ty CPDP Bidiphar 1

Oresol gói 20

Bảng giá bán thuốc Oresol gói 20 (Việt Nam). SĐK VD-9020-09. Sản xuất: Công ty dược trung ương 3

Oresol hộp 10 gói

Bảng giá bán thuốc Oresol hộp 10 gói (Việt Nam). SĐK VD-16755-12. Sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 150- Công ty cổ phần Armepharco

Oresol hộp 10 gói x 27

Bảng giá bán thuốc Oresol hộp 10 gói x 27 (Việt Nam). SĐK VD-13546-10. Sản xuất: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Nghệ An

Oresol hộp 20

Bảng giá bán thuốc Oresol hộp 20 (Việt Nam). SĐK VD-4944-08. Sản xuất: Công ty XNK Y tế Domesco