Bromhexin hộp 1vỉ x 20viên

Bảng giá bán thuốc Bromhexin hộp 1vỉ x 20viên (Nước ngoài). SĐK VN-8413-09. Sản xuất: Balkanpharma – Dupnitza AD

Bromhexin bromhexin

Bảng giá bán thuốc Bromhexin bromhexin (Việt Nam). SĐK VD-30227-18. Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Becamex

Bromhexin hộp 1 chai 60 ml

Bảng giá bán thuốc Bromhexin hộp 1 chai 60 ml (Việt Nam). SĐK VD-30361-18. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm – Thành viên tập đoàn F.I.T

Bromhexin lọ 500 viên

Bảng giá bán thuốc Bromhexin lọ 500 viên (Việt Nam). SĐK GC-300-18. Sản xuất: (Cở sở nhận gia công): Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam

Bromhexin hộp 1 chai 60 ml siro

Bảng giá bán thuốc Bromhexin hộp 1 chai 60 ml siro (Việt Nam). SĐK VD-11557-10. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm

Bromhexin hộp 4 vỉ x 50 viên

Bảng giá bán thuốc Bromhexin hộp 4 vỉ x 50 viên (Việt Nam). SĐK VD-17463-12. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà

Bromhexin hộp 3 vỉ x 15 viên

Bảng giá bán thuốc Bromhexin hộp 3 vỉ x 15 viên (Việt Nam). SĐK VD-17463-12. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà

Bromhexin chai 500 viên

Bảng giá bán thuốc Bromhexin chai 500 viên (Việt Nam). SĐK GC-0185-12. Sản xuất: Công ty TNHH SX TM DP Thành Nam

Bromhexin 640 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Bromhexin 640 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-12267-10. Sản xuất: Công ty CPDP Hà Nội

Bromhexin hộp 3 vỉ x 10

Bảng giá bán thuốc Bromhexin hộp 3 vỉ x 10 (Việt Nam). SĐK VD-2201-06. Sản xuất: Công ty XNK Y tế Domesco

Bromhexin chai 200 viên

Bảng giá bán thuốc Bromhexin chai 200 viên (Việt Nam). SĐK VD-10691-10. Sản xuất: Công ty XNK Y tế Domesco