Izipas hộp 30 gói x 5ml

Bảng giá bán thuốc Izipas hộp 30 gói x 5ml (Việt Nam). SĐK VD-30731-18. Sản xuất: Công ty cổ phần SPM

Giannia-5 hộp 60 viên

Bảng giá bán thuốc Giannia-5 hộp 60 viên (Việt Nam). SĐK QLĐB-702-18. Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

Albatox hộp 3 vỉ

Bảng giá bán thuốc Albatox hộp 3 vỉ (Việt Nam). SĐK VD-31336-18. Sản xuất: Công ty cổ phần SPM

Paganin 150 hộp 3 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Paganin 150 hộp 3 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-30568-18. Sản xuất: Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

Moprazol hộp 01 vỉ xé x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Moprazol hộp 01 vỉ xé x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-31119-18. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

Goclio 40 hộp 3 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Goclio 40 hộp 3 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK QLĐB-742-18. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú – Chi nhánh nhà máy Usarichpharm

Furosemide hộp 10 vỉ x 30 viên

Bảng giá bán thuốc Furosemide hộp 10 vỉ x 30 viên (Việt Nam). SĐK VD-31311-18. Sản xuất: Công ty cổ phần hoá-dược phẩm Mekophar

Gefori hộp 2 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Gefori hộp 2 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-31121-18. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú – Chi nhánh nhà máy Usarichpharm

Ofloxacin 200 Mg hộp 10 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Ofloxacin 200 Mg hộp 10 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-30560-18. Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha Bình Dương

Natri Bicarbonat 5G hộp 10 gói x 5g

Bảng giá bán thuốc Natri Bicarbonat 5G hộp 10 gói x 5g (Việt Nam). SĐK VD-30559-18. Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha Bình Dương

Vitamin C 100Mg hộp 10 vỉ x 30 viên

Bảng giá bán thuốc Vitamin C 100Mg hộp 10 vỉ x 30 viên (Việt Nam). SĐK VD-31319-18. Sản xuất: Công ty cổ phần hoá-dược phẩm Mekophar

Creutan 6.25 hộp 3 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Creutan 6.25 hộp 3 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-31126-18. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Vitamin D-Tp hộp 10 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Vitamin D-Tp hộp 10 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-31112-18. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Paracold Flu hộp 10 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Paracold Flu hộp 10 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-31317-18. Sản xuất: Công ty cổ phần hoá-dược phẩm Mekophar

Befadol Kid hộp 1 chai 60 ml

Bảng giá bán thuốc Befadol Kid hộp 1 chai 60 ml (Việt Nam). SĐK VD-22446-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre