Sorbitol hộp 20 gói x 5 gam

Bảng giá bán thuốc Sorbitol hộp 20 gói x 5 gam (Việt Nam). SĐK VD-23533-15. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm – Thành viên tập đoàn Valeant

Sorbitol hộp 25 gói x 5g

Bảng giá bán thuốc Sorbitol hộp 25 gói x 5g (Việt Nam). SĐK VD-23477-15. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải

Sorbitol hộp 25 gói 5g

Bảng giá bán thuốc Sorbitol hộp 25 gói 5g (Việt Nam). SĐK VD-16735-12. Sản xuất: Công ty TNHH một thành viên Dược Trung ương 3

Sorbitol hộp 20 gói x 5g

Bảng giá bán thuốc Sorbitol hộp 20 gói x 5g (Việt Nam). SĐK VD-22755-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược Đồng Nai.

Sorbitol hộp 20 gói x 5 g

Bảng giá bán thuốc Sorbitol hộp 20 gói x 5 g (Việt Nam). SĐK VD-20225-13. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Sorbitol hộp 25 gói

Bảng giá bán thuốc Sorbitol hộp 25 gói (Việt Nam). SĐK VD-16236-12. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Sorbitol hộp 20 gói

Bảng giá bán thuốc Sorbitol hộp 20 gói (Việt Nam). SĐK VD-4664-08. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải

Sorbitol hộp 20

Bảng giá bán thuốc Sorbitol hộp 20 (Việt Nam). SĐK VD-7758-09. Sản xuất: Công ty XNK Y tế Domesco