Vitamin C hộp 10 ống x 5ml

Bảng giá bán thuốc Vitamin C hộp 10 ống x 5ml (Nước ngoài). SĐK VN-0696-06. Sản xuất: Wuhan Grand Pharmaceutical Group Co., Ltd

Vitamin C hộp 1 lọ x 100 viên

Bảng giá bán thuốc Vitamin C hộp 1 lọ x 100 viên (Việt Nam). SĐK VD-30247-18. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

Vitamin C hộp 20 ống x 10ml

Bảng giá bán thuốc Vitamin C hộp 20 ống x 10ml (Việt Nam). SĐK VD-26232-17. Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

Vitamin C hộp 50 ống

Bảng giá bán thuốc Vitamin C hộp 50 ống (Việt Nam). SĐK VD-25862-16. Sản xuất: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Vitamin C lọ 100 viên

Bảng giá bán thuốc Vitamin C lọ 100 viên (Việt Nam). SĐK VD-26627-17. Sản xuất: Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam

Vitamin C hộp 1 chai x 30 ml

Bảng giá bán thuốc Vitamin C hộp 1 chai x 30 ml (Việt Nam). SĐK VD-23108-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Vitamin C hộp 1 chai 60ml

Bảng giá bán thuốc Vitamin C hộp 1 chai 60ml (Việt Nam). SĐK VD-23108-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Vitamin C hộp 1 chai 120ml

Bảng giá bán thuốc Vitamin C hộp 1 chai 120ml (Việt Nam). SĐK VD-23108-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Vitamin C hộp 1 chai x 100 ml

Bảng giá bán thuốc Vitamin C hộp 1 chai x 100 ml (Việt Nam). SĐK VD-23108-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Vitamin C hộp 2 vỉ x 5 ống 10 ml

Bảng giá bán thuốc Vitamin C hộp 2 vỉ x 5 ống 10 ml (Việt Nam). SĐK VD-23108-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Vitamin C hộp 4 vỉ x 5 ống 5 ml.

Bảng giá bán thuốc Vitamin C hộp 4 vỉ x 5 ống 5 ml. (Việt Nam). SĐK VD-23108-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Vitamin C hộp 10 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Vitamin C hộp 10 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-17185-12. Sản xuất: Công ty CP dược phẩm Khánh Hoà.

Vitamin C hộp 12 ống 5ml

Bảng giá bán thuốc Vitamin C hộp 12 ống 5ml (Việt Nam). SĐK VD-10590-10. Sản xuất: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương