Prednisolon hộp 50 vỉ x 20 viên

Bảng giá bán thuốc Prednisolon hộp 50 vỉ x 20 viên (Việt Nam). SĐK VD-31253-18. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Prednisolon hộp 10 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Prednisolon hộp 10 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-28194-17. Sản xuất: Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận

Prednisolon hộp 1 chai 200 viên

Bảng giá bán thuốc Prednisolon hộp 1 chai 200 viên (Việt Nam). SĐK VD-7262-09. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco

Prednisolon lọ 500 viên

Bảng giá bán thuốc Prednisolon lọ 500 viên (Việt Nam). SĐK VD-24942-16. Sản xuất: Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá

Prednisolon hộp 10 vỉ

Bảng giá bán thuốc Prednisolon hộp 10 vỉ (Việt Nam). SĐK VD-24366-16. Sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm

Prednisolon chai 200 viên nén

Bảng giá bán thuốc Prednisolon chai 200 viên nén (Việt Nam). SĐK VD-9656-09. Sản xuất: Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận

Prednisolon 30.000 viên

Bảng giá bán thuốc Prednisolon 30.000 viên (Việt Nam). SĐK VD-12278-10. Sản xuất: Công ty CPDP Hà Nội