Cetirizin chai 200

Bảng giá bán thuốc Cetirizin chai 200 (Việt Nam). SĐK VD-22737-15. Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Becamex

Cetirizin lọ 200 viên

Bảng giá bán thuốc Cetirizin lọ 200 viên (Việt Nam). SĐK VD-27597-17. Sản xuất: Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam

Cetirizin hộp 1 chai 200 viên

Bảng giá bán thuốc Cetirizin hộp 1 chai 200 viên (Việt Nam). SĐK VD-28046-17. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco

Cetirizin hộp 5 vỉ

Bảng giá bán thuốc Cetirizin hộp 5 vỉ (Việt Nam). SĐK VD-27222-17. Sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm

Cetirizin hộp 1 vỉ

Bảng giá bán thuốc Cetirizin hộp 1 vỉ (Việt Nam). SĐK VD-23701-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

Cetirizin chai 200 viên

Bảng giá bán thuốc Cetirizin chai 200 viên (Việt Nam). SĐK VD-22736-15. Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Becamex

Cetirizin chai 500 viên

Bảng giá bán thuốc Cetirizin chai 500 viên (Việt Nam). SĐK VD-22737-15. Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Becamex

Cetirizin hộp 10 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Cetirizin hộp 10 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK GC-0188-12. Sản xuất: Công ty TNHH SX TM DP Thành Nam

Cetirizin chai 100 viên

Bảng giá bán thuốc Cetirizin chai 100 viên (Việt Nam). SĐK GC-0188-12. Sản xuất: Công ty TNHH SX TM DP Thành Nam

Cetirizin vỉ 10 viên

Bảng giá bán thuốc Cetirizin vỉ 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-8066-09. Sản xuất: Công ty CPDP Trường Thọ

Cetirizin hộp 10 vỉ x 10

Bảng giá bán thuốc Cetirizin hộp 10 vỉ x 10 (Việt Nam). SĐK VD-13119-10. Sản xuất: Công ty XNK Y tế Domesco