Cefadroxil 500Mg hộp 4 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Cefadroxil 500Mg hộp 4 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-30196-18. Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần Armephaco- Xí nghiệp dược phẩm 150

Cefadroxil 500Mg chai 100 viên

Bảng giá bán thuốc Cefadroxil 500Mg chai 100 viên (Việt Nam). SĐK VD-23712-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TV. Pharm

Cefadroxil 500Mg hộp 2 vỉ

Bảng giá bán thuốc Cefadroxil 500Mg hộp 2 vỉ (Việt Nam). SĐK VD-15772-11. Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco

Cefadroxil 500Mg hộp 1 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Cefadroxil 500Mg hộp 1 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-21371-14. Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha

Cefadroxil 500Mg hộp 3 vỉ

Bảng giá bán thuốc Cefadroxil 500Mg hộp 3 vỉ (Việt Nam). SĐK VD-18972-13. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Cefadroxil 500Mg hộp 10 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Cefadroxil 500Mg hộp 10 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-17297-12. Sản xuất: Xí nghiệp dược phẩm 150- Công ty cổ phần Armephaco

Cefadroxil 500Mg hộp 1 vỉ

Bảng giá bán thuốc Cefadroxil 500Mg hộp 1 vỉ (Việt Nam). SĐK VD-17295-12. Sản xuất: Xí nghiệp dược phẩm 150- Công ty cổ phần Armephaco

Cefadroxil 500Mg vỉ 10

Bảng giá bán thuốc Cefadroxil 500Mg vỉ 10 (Việt Nam). SĐK VD-6870-09. Sản xuất: Công ty CPDP T.V Pharm