Diclofenac hộp 10 vỉ

Bảng giá bán thuốc Diclofenac hộp 10 vỉ (Việt Nam). SĐK VD-30242-18. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

Diclofenac hộp 100 ống

Bảng giá bán thuốc Diclofenac hộp 100 ống (Việt Nam). SĐK VD-29946-18. Sản xuất: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Diclofenac hộp 50 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Diclofenac hộp 50 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-28946-18. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội

Diclofenac hộp 01 vỉ x 05 viên

Bảng giá bán thuốc Diclofenac hộp 01 vỉ x 05 viên (Việt Nam). SĐK VD-29382-18. Sản xuất: Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh

Diclofenac hộp 12 ống

Bảng giá bán thuốc Diclofenac hộp 12 ống (Việt Nam). SĐK VD-
25786-16. Sản xuất: Chi
nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha tại Bình Dương

Diclofenac hộp 1 vỉ

Bảng giá bán thuốc Diclofenac hộp 1 vỉ (Việt Nam). SĐK VD-
25829-16. Sản xuất: Công ty
cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Diclofenac hộp 10 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Diclofenac hộp 10 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-20551-14. Sản xuất: Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

Diclofenac hộp 20 ống

Bảng giá bán thuốc Diclofenac hộp 20 ống (Việt Nam). SĐK VD-10575-10. Sản xuất: Công ty CP Dược VTYT Hải Dương