Alphachymotrypsin hộp 2 vỉ nhôm/ nhôm x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Alphachymotrypsin hộp 2 vỉ nhôm/ nhôm x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-19250-13. Sản xuất: Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm

Alphachymotrypsin hộp 2 vỉ

Bảng giá bán thuốc Alphachymotrypsin hộp 2 vỉ (Việt Nam). SĐK VD-18417-13. Sản xuất: Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex.

Alphachymotrypsin hộp 2 vỉ x 10 viên nén

Bảng giá bán thuốc Alphachymotrypsin hộp 2 vỉ x 10 viên nén (Việt Nam). SĐK VD-7133-09. Sản xuất: Công ty TNHH một thành viên dược phẩm và sinh học y tế

Alphachymotrypsin hộp 50 viên

Bảng giá bán thuốc Alphachymotrypsin hộp 50 viên (Việt Nam). SĐK VD-13237-10. Sản xuất: CT CP Dược S.Pharm