Acetylcystein 200Mg hộp 20 gói x 1g

Bảng giá bán thuốc Acetylcystein 200Mg hộp 20 gói x 1g (Việt Nam). SĐK VD-19483-13. Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha