Piracetam hộp 10vỉ x 2 x 6viên

Bảng giá bán thuốc Piracetam hộp 10vỉ x 2 x 6viên (Nước ngoài). SĐK VN-6343-08. Sản xuất: Torrent Pharmaceuticals Ltd.

Piracetam hộp 5 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Piracetam hộp 5 vỉ x 10 viên (Nước ngoài). SĐK VN-7874-09. Sản xuất: Torrent Pharmaceuticals Ltd.

Piracetam hộp 10 ống 5ml

Bảng giá bán thuốc Piracetam hộp 10 ống 5ml (Nước ngoài). SĐK VN-11646-10. Sản xuất: Tsinghua Unisplendour Guhan Bio-Pharmaceutical Corporation Ltd.

Piracetam hộp 2 vỉ x 5 ống x 5ml

Bảng giá bán thuốc Piracetam hộp 2 vỉ x 5 ống x 5ml (Nước ngoài). SĐK VN-10384-05. Sản xuất: Tsinghua Unisplendour Guhan Bio-Pharmaceutical Corporation Ltd.

Piracetam hộp 5 vỉ

Bảng giá bán thuốc Piracetam hộp 5 vỉ (Việt Nam). SĐK VD-31052-18. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

Piracetam hộp 5 vỉ x 10 viên nang

Bảng giá bán thuốc Piracetam hộp 5 vỉ x 10 viên nang (Việt Nam). SĐK VD-9549-09. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Sao Kim

Piracetam hộp 6 vỉ

Bảng giá bán thuốc Piracetam hộp 6 vỉ (Việt Nam). SĐK VD-22242-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TV. Pharm

Piracetam hộp 10 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Piracetam hộp 10 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-22577-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Thái Bình

Piracetam hộp 2 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Piracetam hộp 2 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-18178-13. Sản xuất: Công ty cổ phần Armephaco- Xí nghiệp dược phẩm 120

Piracetam hộp 6 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Piracetam hộp 6 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-22154-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Piracetam hộp 10 vỉ x 10 viên nang

Bảng giá bán thuốc Piracetam hộp 10 vỉ x 10 viên nang (Việt Nam). SĐK VD-10452-10. Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco