Tetracyclin hộp 1 lọ 100 viên

Bảng giá bán thuốc Tetracyclin hộp 1 lọ 100 viên (Việt Nam). SĐK VD-29260-18. Sản xuất: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Tetracyclin lọ 200 viên

Bảng giá bán thuốc Tetracyclin lọ 200 viên (Việt Nam). SĐK VD-30127-18. Sản xuất: Công ty TNHH MTV 120 Armephaco

Tetracyclin hộp 20 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Tetracyclin hộp 20 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-23155-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá

Tetracyclin hộp 10 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Tetracyclin hộp 10 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-20887-14. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25

Tetracyclin hộp 1 lọ x 100 viên nang cứng

Bảng giá bán thuốc Tetracyclin hộp 1 lọ x 100 viên nang cứng (Việt Nam). SĐK VD-9916-09. Sản xuất: Xí nghiệp dược phẩm 120- Công ty Dược và TTBYT Quân Đội.

Tetracyclin lọ 200 viên nén

Bảng giá bán thuốc Tetracyclin lọ 200 viên nén (Việt Nam). SĐK VD-10866-10. Sản xuất: Xí nghiệp dược phẩm 120- Công ty Dược và TTBYT Quân Đội.

Tetracyclin lọ 400 viên

Bảng giá bán thuốc Tetracyclin lọ 400 viên (Việt Nam). SĐK VD-13820-11. Sản xuất: CT CPDP Hà Nội

Tetracyclin lọ 100 viên

Bảng giá bán thuốc Tetracyclin lọ 100 viên (Việt Nam). SĐK VD-6980-09. Sản xuất: Công ty CP Dược VTYT Thanh Hóa

Tetracyclin lọ 400 viên nén

Bảng giá bán thuốc Tetracyclin lọ 400 viên nén (Việt Nam). SĐK VD-10609-10. Sản xuất: Công ty CP Dược VTYT Thanh Hóa

Tetracyclin hộp 10

Bảng giá bán thuốc Tetracyclin hộp 10 (Việt Nam). SĐK VD-9014-09. Sản xuất: Công ty XNK Y tế Domesco