Ciprofloxacin hộp 1 lọ 100ml

Bảng giá bán thuốc Ciprofloxacin hộp 1 lọ 100ml (Nước ngoài). SĐK VN-9621-10. Sản xuất: Claris Lifesciences Limited

Ciprofloxacin hộp 1 chai

Bảng giá bán thuốc Ciprofloxacin hộp 1 chai (Nước ngoài). SĐK VN-15660-12. Sản xuất: Shandong Hualu Pharmaceutical Co.,Ltd.

Ciprofloxacin hộp 2 vỉ

Bảng giá bán thuốc Ciprofloxacin hộp 2 vỉ (Việt Nam). SĐK VD-23375-15. Sản xuất: Công ty TNHH MTV 120 Armephaco

Ciprofloxacin hộp 1 lọ x 10ml

Bảng giá bán thuốc Ciprofloxacin hộp 1 lọ x 10ml (Việt Nam). SĐK VD-19552-13. Sản xuất: Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá

Ciprofloxacin hộp 10 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Ciprofloxacin hộp 10 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-22774-15. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải

Ciprofloxacin hộp 25 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Ciprofloxacin hộp 25 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-22464-15. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây