Terpin-Codein hộp 10 vỉ (vỉ bấm

Bảng giá bán thuốc Terpin-Codein hộp 10 vỉ (vỉ bấm (Việt Nam). SĐK VD-10817-10. Sản xuất: Công ty TNHH một thành viên dược phẩm và sinh học y tế

Terpin- Codein hộp 10 vỉ x 10 viên nang

Bảng giá bán thuốc Terpin- Codein hộp 10 vỉ x 10 viên nang (Việt Nam). SĐK VD-11815-10. Sản xuất: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Thái Bình

Terpin Codein hộp 10 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Terpin Codein hộp 10 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-14773-11. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco

Terpin Codein chai 100 viên

Bảng giá bán thuốc Terpin Codein chai 100 viên (Việt Nam). SĐK VD-16012-11. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Terpin – Codein hộp 10 vỉ

Bảng giá bán thuốc Terpin – Codein hộp 10 vỉ (Việt Nam). SĐK VD-19248-13. Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

Terpin-Codein hộp 10 vỉ x 10 viên nang

Bảng giá bán thuốc Terpin-Codein hộp 10 vỉ x 10 viên nang (Việt Nam). SĐK VD-11352-10. Sản xuất: Công ty TNHH một thành viên dược phẩm và sinh học y tế

Terpin-Codein hộp 10 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Terpin-Codein hộp 10 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-11741-10. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha

Terpin Codein hộp 2 vỉ x 10 viên

Bảng giá bán thuốc Terpin Codein hộp 2 vỉ x 10 viên (Việt Nam). SĐK VD-15389-11. Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1

Terpin-Codein hộp 10 vỉ x 10 viên nén

Bảng giá bán thuốc Terpin-Codein hộp 10 vỉ x 10 viên nén (Việt Nam). SĐK VD-13695-10. Sản xuất: Xí nghiệp dược phẩm 120- Công ty Dược và TTBYT Quân Đội.